Foilseacháin

Tuarascálacha ar leitheadúlacht an uathachais in Éirinn agus athbhreithniú ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil uathachas orthu

D’fhoilsigh Simon Harris, an tAire Sláinte, dhá thuarascáil ar leitheadúlacht an uathachais in Éirinn agus athbhreithniú ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil uathachas orthu.

Is é atá sa tuarascáil dar teideal “Leitheadúlacht an Neamhoird ar Speictream an Uathachais i measc Phobal na hÉireann a mheas: Athbhreithniú ar fhoinsí sonraí agus ar staidéir eipidéimeolaíochta” ná tuarascáil taighde arna hullmhú ag an Roinn Sláinte. Iarradh go dtabharfaí faoin staidéar sin chun tacú leis an treo a leanfadh cinntí beartais amach anseo agus chun ár seirbhísí sláinte a chur in oiriúint do dhaoine a bhfuil uathachas orthu. Cuirtear síos sa pháipéar ar chastacht an athraithe atá tagtha ar aicmiú an uathachais le blianta fada anuas. Cuirtear síos ann freisin ar na forbairtí atá déanta i ndáil leis na hionstraimí scagthástála agus diagnóiseacha a úsáidtear le haghaidh uathachais.

Is é atá san “Athbhreithniú ar na Seirbhísí Sláinte atá ar fáil in Éirinn do Dhaoine a bhfuil Neamhord ar Speictream an Uathachais orthu” ná tuarascáil a rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar na seirbhísí atá ar fáil faoi láthair do dhaoine a bhfuil uathachas orthu. Sainaithnítear san athbhreithniú na príomhthosaíochtaí atá le cur chun feidhme ag FSS, lena n-áirítear:

• Bord Cláir a bhunú, a mbeidh de chúram air na moltaí atá sa tuarascáil a chur chun feidhme,
• Clár Múscailte Feasachta a fhorbairt, agus
• Treoir a thabhairt do chliniceoirí agus treoir a thabhairt maidir le Forbairt Seirbhísí.