Foilseacháin

Straitéis Náisiúnta na hÉireann maidir le Néaltrú

Nat Dementia Strategy Irish CoverTá gealltanas i leith Straitéis maidir le Néaltrú a fhorbairt san áireamh sa Chlár Rialtais 2011-2016. Sa Straitéis seo, sainaithnítear príomhphrionsabail mar thaca agus mar bhonn eolais don raon iomlán seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a sholáthraítear do dhaoine ar a bhfuil néaltrú, dá dteaghlaigh agus dá gcúramóirí.

Straitéis Náisiúnta na hÉireann maidir le Néaltrú