Preasráitis

Ordaíonn an tAire Sláinte athbhreithniú náisiúnta ar mhuirir pháirceála inár n-ospidéil

Tá FSS chun obair le grúpaí tathanta othar chun treoirlínte náisiúnta a cheapadh

D’ordaigh Simon Harris, an tAire Sláinte, athbhreithniú náisiúnta ar mhuirir pháirceála inár n-ospidéil.

Dúirt an tAire, “Chuaigh a lán othar agus grúpaí amhail Cumann Ailse na hÉireann i dteagmháil liom maidir le muirir pháirceála inár n-ospidéil agus maidir leis an ngá atá ann le treoirlínte náisiúnta a cheapadh ina leith.

“Is eol dom go dtugann roinnt ospidéal aird ar an mbrú is féidir leis na muirir a chur ar othair agus teaghlaigh atá ag déileáil le tinneas, go háirithe tinneas fadtéarmach, agus go bhfuil bearta i bhfeidhm acu chun an brú sin a mhaolú. Ba mhaith liom a chinntiú, áfach, go mbeidh treoirlínte náisiúnta i bhfeidhm againn chun bonn eolais a chur faoin gcleachtas maidir le muirir pháirceála in ospidéil ar fud na tíre.

“Táim tar éis iarraidh ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) athbhreithniú a dhéanamh ar mhuirir pháirceála sna hospidéil, agus é mar aidhm agam treoirlínte náisiúnta soiléire a bhunú ina leith sin den chéad uair riamh.

“D’iarr mé ar FSS obair i gcomhar le Cumann Ailse na hÉireann agus le grúpaí eile tathanta othar chun a chinntiú go gcuirfear cúinsí othar san áireamh san athbhreithniú, go háirithe cúinsí na n-othar sin a dteastaíonn cúram fadtéarmach uathu.

“Déanfar scrúdú san athbhreithniú sin ar na socruithe atá i bhfeidhm sna hospidéil cheana féin, ar an tionchar airgeadais atá ag muirir pháirceála ar othair agus teaghlaigh, ar shonraí a bhaineann leis an ioncam a ghintear ó na muirir sin agus ar aon tosca ábhartha eile.

“Tá sé mar aidhm againn go mbeidh treoirlínte náisiúnta soiléire againn sa réimse seo den chead uair riamh ansin.”

Críoch