Preasráitis

Leasú ar na Rialacháin Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) (Toirmeasc ar Chleachtais Áirithe Margaíochta) 2015

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis rialacháin nua a shíniú lena gcuirtear toirmeasc ar oibreoirí gnó leapacha gréine díol seisiún leaba ghréine a fhógairt, a chur chun cinn nó a thairiscint ar feadh íostréimhsí ama.

“Tá na Rialacháin seo ina ngné thábhachtach den toirmeasc ar chleachtais áirithe margaíochta a bhí tugtha isteach agam i mí an Mhárta i mbliana, rud lenar cuireadh cosc ar thairiscintí saor in aisce, ar sheisiúin ar leathphraghas, ar uaireanta ar leathphraghas agus ar phraghsanna níos saoire níos luaithe sa lá. Leis na bearta nua seo, cuirtear toirmeasc ar ghnóthaí leapacha gréine díol seisiún leaba ghréine a fhógairt, a chur chun cinn agus a thairiscint ar an gcoinníoll nach féidir iad a úsáid ach amháin ar feadh íostréimhse ama. Ní hé amháin go dtugann cleachtais den sórt sin spreagadh don chustaiméir úsáid bhreise a bhaint as leaba ghréine, ach tarlaíonn sé freisin go gcuireann siad ar an gcustaiméir úsáid a bhaint as an leaba ghréine ar feadh tréimhse níos faide ná mar a bhí i gceist acu ar dtús. Ní chomhlíonann cleachtais den sórt sin an tAcht agus tá siad contrártha do mheon na reachtaíochta freisin,” dúirt an tAire Varadkar.

Aimsíodh na cleachtais margaíochta sin mar chuid de chlár leanúnach na Seirbhísí Sláinte Comhshaoil chun comhlíonadh na reachtaíochta nua um leapacha gréine a mhéadú agus chun an reachtaíocht sin a chur chun feidhme.

“Faoi mar atá ráite agam cheana féin, dá mhéad a úsáideann duine leaba ghréine, is amhlaidh is airde an riosca go dtiocfaidh ailse chraicinn orthu. Tá líon na gcásanna ailse craicinn ag méadú níos tapa ná aon chineál eile ailse. Tuairiscítear breis agus 850 cás nua meileanóma in Éirinn gach bliain. Faigheann 150 Éireannach bás le hailse chraicinn gach bliain freisin. Mar sin, tá sé tábhachtach go dtugaimid cosaint don phobal ar aon dreasachtaí a d’fhéadfadh iad a spreagadh úsáid a bhaint as leapacha gréine,” dúirt an tAire Varadkar.

CRÍOCH

Tuilleadh faisnéise


Tugadh na bearta nua isteach sna Rialacháin Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) (Toirmeasc ar Chleachtais Áirithe Margaíochta) (Leasú) 2015 (I.R. Uimh. 279 de 2015) agus toirmisctear leo na nithe seo a leanas:

  • Úsáid leaba ghréine a fhógairt, a chur chun cinn nó a chur ar fáil ar an gcoinníoll go n-úsáidfear í ar feadh íostréimhse os cionn nóiméad amháin;
  • Leaba ghréine a chur chun cinn, a fhógairt nó a úsáid in áitreabh leapacha gréine ar feadh tréimhse ama ar leith ach amháin sa chás go léirítear an praghas in aghaidh an nóiméid san fhógra/sa chur chun cinn freisin;
  • Leaba ghréine a fhógairt, a chur chun cinn nó a úsáid ach amháin sa chás go léirítear an praghas in aghaidh an nóiméad san fhógra sa chló céanna, ar an dath céanna agus sa mhéid chéanna mar atá in úsáid sa phraghas a bhaineann le haon chur chun cinn eile san fhógra céanna.