Preasráitis

Iarrann Varadkar gníomh uile-Eorpach i leith alcóil ag Comhairle na nAirí

Ag labhairt dó i Lucsamburg ar maidin ag cruinniú Chomhairle na nAirí de chuid na Comhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí (EPSCO), d’iarr Leo Varadkar, an tAire Sláinte, ar an gCoimisiún Eorpach Straitéis Eorpach a thabhairt anuas chun dul i ngleic le mí-úsáid alcóil, ar mórfhadhb sláinte pearsanta agus poiblí í ar fud na hilchríche.

“Tá Éire ag leanúint ar aghaidh lenár gcead reachtaíocht fhorleathan sláinte poiblí um alcól a thabhairt isteach. Táim ag súil leis an mBille a fhoilsiú sa samhradh.

“Áirítear le Bille na hÉireann forálacha amhail íosphraghsáil aonaid chun alcól an-saor a dhíbirt ó shiopaí, scaradh struchtúrtha i siopaí chun infhaighteacht alcóil a laghdú, rabhadh sláinte agus lipéid chalraí ar tháirgí ar mhaithe le faisnéis níos fearr a thabhairt do thomhaltóirí, agus srianta a chur, agus rialáil a dhéanamh, ar mhargaíocht, ar fhógraíocht agus ar urraíocht, agus é mar phríomhaidhm leis sin leanaí a chosaint.

“D’fhéadfaí na bearta sin a fheabhsú tuilleadh dá nglacfaí cur chuige uile-Eorpach ina leith. Beidh cur chuige trasteorann an-éifeachtach maidir le fógraíocht freisin toisc gur féidir ábhar a chraoladh go díreach in Éirinn faoi láthair as tíortha eile nach nglacann srianta den chineál céanna. Rialáiltear an méid sin le Treoir ón AE atá faoi athbhreithniú san am i láthair. Má leagtar rialuithe níos déine ar fhógraíocht alcóil, fágfaidh sé sin go mbeidh na caighdeáin chéanna á gcur i bhfeidhm ar fud na Stáit uile, agus tuilleadh cosanta á áirithiú do leanaí in Éirinn agus ar fud na hEorpa ag an am céanna.”

Críoch