Foilseacháin

an Suirbhé Éire Shláintiúil

HI Survery ImageSuirbhé arna riar ag agallóirí is ea an Suirbhé Éire Shláintiúil. Déantar agallaimh ar bhonn duine le duine le daoine aonair atá 15 bliana d’aois agus níos sine. Bhí 7,539 agallamh i gceist leis an gcéad chéim den suirbhé seo. Rinneadh obair allamuigh idir mí na Samhna 2014 agus mí Lúnasa 2015.

An Suirbhé Éire Shláintiúil – Achoimre ar Thorthaí