Foilseacháin

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026Is é aidhm na Straitéise Náisiúnta Ailse 2017-2026 freastal ar riachtanais othar ailse in Éirinn thar an gcéad deich mbliana eile. Tá meardhul chun cinn déanta ó thaobh diagnóisic agus cóireálacha sláinte de cheana féin. Is é an cuspóir atá leis an straitéis a chinntiú go bhfreagróidh seirbhísí sláinte do na dúshláin agus do na deiseanna araon atá ann maidir le forbairt amach anseo ionas go mbeidh cúram ar ardchaighdeán aonfhoirmeach á sholáthar ar fud an phobail ar fad.

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026