Táillí Fadfhanachta

Forbraímid beartas ar tháillí fadfhanachta, i.e. táillí i gcomhair úsáideoirí seirbhíse cónaithe fadfhanachta (seachas iad siúd a mhaoinítear faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais) agus déanaimid idirchaidreamh le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus rialacháin agus treoirlínte maidir le táillí fadfhanachta á gcur chun feidhme aici.

Déanaimid maoirseacht ar fhorfheidhmiú an Achta Sláinte (Scéim Aisíocaíochta) 2006 agus déanaimid idirchaidreamh le FSS maidir le hoibriú na Scéime Aisíocaíochta Sláinte.

Cuirimid tacaíocht riaracháin ar fáil do Choiste Maoirseachta Náisiúnta na Scéime Aisíocaíochta Sláinte.

Déanaimid bainistiú ar dhlíthíocht a bhaineann le fadfhanacht agus le míchumas.

Faigh tuilleadh faisnéise faoi tháillí fadfhanachtaanseo

Faigh tuilleadh faisnéise faoin Scéim Aisíocaíochta Sláinte anseo.

Déan teagmháil le

Príomh-Oifigeach Chris Costello
Príomh-Oifigigh Chúnta Ciarán Ó Maoileoin
Folúntas
Ard-Oifigigh Feidhmiúcháin Maeve Hickey
Bernadette McGowan
Oifigeach Foirne Samantha Kenny
Fón (01) 635 4000