Soláthraithe cúram sláinte a cheadúnú

Tá an Roinn tiomanta do chóras ceadúnúcháin náisiúnta a thabhairt isteach.  Tá obair ar siúl faoi láthair ar thograí reachtacha a bhaineann le creat ceadúnúcháin a fhorbairt d’áiseanna cúram sláinte.

Forálfar le creat den sórt sin do chóras éigeantach ceadúnaithe a bhunú do sholáthraithe cúraim shláinte phoiblí agus phríobháidigh.  Is é an aidhm a bheidh leis an gcóras ná feabhas a chur ar shábháilteacht othar trína chinntiú nach n-oibreoidh soláthraithe faoi bhun croíchaighdeán a chuirfear i bhfeidhm ar bhealach comhsheasmhach sistéamach.

Scéim Ghinearálta den Bhille um Fhaisnéis Sláinte agus Sábháilteacht Othar