Dul i ngleic leis an easnamh acmhainní

Sna leathanaigh seo, gheofar faisnéis faoina bhfuil á dhéanamh againn d’fhonn acmhainní ár bhfoirne agus ár n-acmhainní faisnéise agus teicneolaíochta a fhorbairt.

Is iad ár ndaoine an acmhainn is tábhachtaí atá againn.  Cumasóir bunriachtanach don earnáil sláinte go fóill is ea Comhaontú na Seirbhíse Poiblí (“Comhaontú Bhóthar Haddington”). Cuireann sé ar chumas na hearnála freagairt do riachtanais chúram sláinte an daonra ar bhealach cuí agus inbhuanaithe in aghaidh laghduithe an-suntasach ar acmhainní airgeadais agus acmhainní foirne araon sa chúlra.

Lena chois sin, ní mór dúinn úsáid a bhaint as an teicneolaíocht nua-aimseartha chun faisnéis ardchaighdeáin a fháil. Tríd an teicneolaíocht nua-aimseartha, is féidir faisnéis a bhailiú, a anailísiú agus a úsáid go héifeachtúil. Mar sin féin, ní féidir an úsáid is mó is féidir a bhaint as an teicneolaíocht gan aird chuí a thabhairt ar cháilíocht, ar ábharthacht, ar thráthúlacht agus ar chaighdeáin na faisnéise