Fís don Athrú

Tuarascáil an tSainghrúpa ar an mBeartas Meabhairshláinte (2006)

Mionsonraítear sa cháipéis Fís don Athrú múnla cuimsitheach um sholáthar seirbhísí meabhairshláinte d’Éirinn. Déantar cur síos inti ar chreat le haghaidh dea-mheabhairshláinte a fhorbairt agus a chothú ar fud an phobail ar fad agus sainseirbhísí inrochtana pobalbhunaithe a chur ar fáil do dhaoine ar a bhfuil galar meabhrach.

Ina theannta sin, chuir an Rialtas maoiniú breise imfhálaithe ar fáil do FSS le haghaidh meabhairshláinte ar aon dul leis an tiomantas i gClár an Rialtais. Bunaíodh Stiúrthóireacht Meabhair-Shláinte FSS in 2013, a bhfuil freagracht iomlán airgeadais agus oibriúcháin uirthi as Fís don Athrú a sholáthar.

Íoslódáil an tuarascáil anseo