Meabhairshláinte

Baineann Meabhairshláinte le gach duine agus ba cheart gach duine againn bheith éascaithe a oiread is féidir chun meabhairshláinte bharrmhaith a bhaint amach agus a choinneáil le go bhféadfaimid ár lánchumas a bhaint amach.

Tugtar tiomantas i gClár an Rialtais do luathú a dhéanamh ar luas an athraithe chun seirbhís mheabhairshláinte a fhorbairt atá nua-aimseartha, otharlárnach agus dírithe ar théarnamh.

Is tosaíocht don Rialtas go fóill é Fís don Athrú a chur chun feidhme.  Táimid tiomanta go háirithe d’athchóiriú a dhéanamh ar ár múnla seachadta le go ndéantar tuilleadh cúram meabhairshláinte agus cúram meabhairshláinte níos fearr a sholáthar sa phobal.  Léigh tuilleadh faoi sin anseo.

Faigh faisnéis faoin gCoimisiún Meabhair-Shláinte.

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) raon leathan seirbhísí meabhairshláinte atá bunaithe sa phobal agus san ospidéal ar fáil in Éirinn d’aosaigh agus do leanaí araon, agus rinneadh athruithe suntasacha agus forbairtí ar na seirbhísí sin le fiche bliain anuas.  Tá na hathruithe sin ag leanúint ar aghaidh, de réir mar a bhogaimid ón múnla ospidéil go múnla ina gcuirtear tuilleadh cúraim ar fáil i bpobail agus i dteach an chliaint féin.

Is é an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc a d’fhorbair na feachtais chun feasacht ar mheabhairshláinte a mhéadú (www.letsomeoneknow.ie agus www.yourmentalhealth.ie) mar chuid den fheachtas feasachta Your Mental Health, a bhfuil sé mar aidhm aige feasacht agus tuiscint ar mheabhairshláinte agus ar fholláine mheabhrach a fheabhsú in Éirinn. Foghlaim faoina bhfuil á dhéanamh againn chun féinmharú a chosc anseo.

Tá obair á déanamh ag an bhFeachtas Náisiúnta chun an Náire a Laghdú, http://www.seechange.ie (a bunaíodh in 2010), d’fhonn athrú dearfach ar dhearcadh an phobail agus ar iompar an phobail a sholáthar i leith daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu.