An Straitéis Náisiúnta um Néaltrú

I gClár an Rialtais, cuimsítear gealltanas go bhforbrófar Straitéis Náisiúnta um Ghalar Alzheimer agus Ghalair Néaltraithe eile ar mhaithe leis an méid seo a leanas: feasacht a mhéadú, fáthmheas agus idirghabháil luath a chinntiú, agus a chinntiú go bhforbrófar seirbhísí pobalbhuanithe feabhsaithe.

I mí Eanáir 2012, foilsíodh athbhreithniú taighde arna mhaoiniú ag The Atlantic Philanthropies dar teideal Feabhas a Chruthú i gCúram Néaltraithe, Athbhreithniú Taighde ar Straitéis Náisiúnta na hÉireann um Néaltrú.

Rinneadh próiseas comhairliúcháin phoiblí a chuirfeadh bonn eolais faoi fhorbairt na Straitéise in 2012 agus is féidir an tuarascáil faoin gcomhairliúchán sin a léamh anseo.

Ag obair ar Straitéis a ullmhú i gcomhréir leis an ngealltanas i gClár an Rialtais atá Grúpa Oibre, a dhéanann ionadaíocht do phríomhpháirtithe leasmhara ón Roinn, ó FSS, ó ghairm na míochaine agus ón earnáil phobail agus ón earnáil dheonach.

Beidh díriú an-phraiticiúil ag an Straitéis, beidh sí dírithe ar ghníomhaíochtaí agus díreoidh sí ar ar féidir a dhéanamh chun feabhas a chur ar bheatha na ndaoine a bhfuil néaltrú orthu.  Tá an-dul chun cinn déanta ar an obair agus is é an rún atá agam go gcuirfear chun críche í sin a luaithe is féidir d’fhonn foilsiú sna míonna romhainn.

Tá an-dul chun cinn déanta ar an obair chun an Straitéis a fhorbairt agus tá sé beartaithe go gcuirfear chun críche í sin a luaithe is féidir d’fhonn foilsiú sna míonna romhainn.