An Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí

Socraítear sa Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí, a foilsíodh i mí Iúil 2012, an treo straitéiseach maidir le beartais, seirbhísí agus tacaí amach anseo a gcuireann Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí iad ar fáil do chúramóirí.

Cuimsítear sa Straitéis Treochlár maidir le Spriocanna agus Cuspóirí na Straitéise a Chur Chun Feidhme. Leagtar amach sa Treochlár na hamlínte agus na Ranna a bhfuil freagracht orthu as a gcur chun feidhme.

Cliceáil anseo chun an Chéad Tuarascáil Bhliantúil ar an dul chun cinn arna dhéanamh ar an Straitéis a chur chun feidhme (don tréimhse ó mhí Mheán Fómhair 2012 go mí Mheán Fómhair 2013).