Daoine Scothaosta

Is é beartas an Rialtais maidir le daoine scothaosta ná tacú le daoine maireachtáil le dínit agus le neamhspleáchas ina dteach féin agus ina bpobal féin a mhéad is féidir agus, nuair nach féidir déanamh amhlaidh, tacú le rochtain ar chúram cónaithe fadtéarmach ardchaighdeáin.  Is ar sheirbhís ardchaighdeáin, a sholáthraítear dóibh siúd a dteastaíonn uathu í, a chur chun cinn sa timpeallacht is oiriúnaí atá an bhéim.

Cliceáil ar na naisc ar dheis chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na straitéisí dár gcuid a thacaíonn le daoine scothaosta.

Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoi sheirbhísí um dhrochíde ar sheanóirí.