Cúram Dochtúirí Ginearálta Uilechoiteann

Tá an Rialtas tiomanta do sheirbhís dochtúirí ginearálta uilechoiteann gan táillí a thabhairt isteach ar bhonn céimnithe laistigh dá chéad téarma oifige, faoi mar atá leatha amach i gClár an Rialtais agus in Sláinte sa Todhchaí.

D’fhógair an Rialtas go gcuirfeadh sé rochtain gan táillí ar sheirbhís dochtúirí ginearálta ar fáil do gach leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois mar chuid de Bhuiséad 2014. Faoi láthair, tá rochtain gan táillí ar sheirbhís dochtúirí ginearálta, faoi chárta leighis nó faoi chárta cuairte ar dhochtúir ginearálta, ag thart ar 180,000 leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois, agus tá sé measta nach mór do thart ar 240,000 leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois íoc nuair a théann siad chuig dochtúir ginearálta. Chuir an Rialtas maoiniú breise nua de €37 milliún ar fáil d’fhonn freastal ar chostas an bhirt sin ar mhaithe le seirbhís dochtúirí ginearálta a chur ar fáil do na 420,000 leanbh uile faoi bhun 6 bliana d’aois.

Is é seo an chéad chéim de sheirbhís dochtúirí ginearálta uilechoiteann a chur ar fáil don daonra ar fad, gan táillí ag an bpointe seirbhíse. Phléigh an tAire Cúraim Phríomhúil le cuid den chúlra leis an mbeartas seo san óráid seo anseo. Maidir le seirbhís dochtúirí ginearálta uilechoiteann a chur i bhfeidhm ar bhonn céimnithe, beidh rochtain ar sheirbhísí dochtúirí ginearálta gan táillí ag beagnach leathchuid den daonra ar fad tar éis an beart seo a chur chun feidhme.

I gcomhthéacs an bhirt seo, forbraíodh dréachtdoiciméad conartha do dhochtúirí ginearálta ar an mbonn go ndeonófar ceart rochtana do gach leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois ar sheirbhís dochtúirí ginearálta faoi reachtaíocht chumasúcháin nua atá á dréachtú faoi láthair.

Tugadh faoi phróiseas comhairliúcháin faoi ábhar agus raon feidhme an chonartha agus thug an tAire Cúraim Phríomhúil faisnéis do phríomhpháirtithe leasmhara – Coláiste Liachleachtóirí na hÉireann, Cumann Leighis na hÉireann agus Cumann Náisiúnta na Liachleachtóirí – lena n-áirítear láithreoireacht ar na príomhghnéithe den dréachtchonradh.

I dteannta an chomhairliúcháin phoiblí faoi ábhar agus raon feidhme an chonartha, tá páirt á glacadh ag an Roinn Sláinte agus ag FSS i gcleachtadh chun struchtúr táillí a fhorbairt a phléifear tuilleadh le páirtithe leasmhara ábhartha.  Beidh sé faoin Aire Sláinte rátaí táille a shocrú, faoi réir fhorálacha na reachtaíochta atá á ndréachtú faoi láthair.

Is féidir liosta de cheisteanna coitianta a léamh anseo.