Cláir um Ghalair Ainsealacha a Bhainistiú

Is níos coitianta agus níos forleithne atá galair agus riochtaí ainsealacha ar fud an domhain sa lá atá inniu ann. Is é is dóichí go rachaidh daoine ar a bhfuil galar ainsealach chuig a nDochtúir Ginearálta, go rachaidh siad chuig Rannóga Éigeandála, go ligfear isteach mar othair chónaitheacha iad agus go gcaithfidh siad níos mó ama san ospidéal, ná a dhéanfaidh daoine nach bhfuil na riochtaí sin orthu.

Is ó ospidéil go dtí an pobal a aistreoidh Cláir um Ghalair Ainsealacha a Bhainistiú bainistíocht na ngalar ainsealach amhail diaibéiteas, stróc, cliseadh croí, asma agus galar scamhóige toirmeascach ainsealach.

Tá forbairt á déanamh ag FSS ar chláir chomhtháite um ghalair ainsealacha a bhainistiú d’fhonn rochtain othar a fheabhsú agus cúram othar a bhainistiú ar bhealach comhtháite ar fud timpeallachtaí seirbhísí. Is é an toradh a bheidh air sin ná na torthaí sláinte is fearr, cinnteoireacht chliniciúil fheabhsaithe agus an úsáid is éifeachtaí acmhainní.

Cliceáil anseo chun léamh faoin gClár Comhtháite Náisiúnta um Chúram Diaibéitis agus faoin gClár Cliniciúil Náisiúnta maidir le hAsma.