Cúram Príomhúil a Athchóiriú

Ní bhíonn ar fhormhór na ndaoine in Éirinn dul go hospidéal ach baineann formhór na ndaoine in Éirinn úsáid as cúram príomhúil. Is é is Cúram Príomhúil ann ná na seirbhísí cúram sláinte nó cúraim shóisialta go léir is féidir a aimsiú i do phobal, lasmuigh den ospidéal. Cuimsíonn sé Dochtúirí Ginearálta, Altraí Sláinte Poiblí agus raon seirbhísí eile. Is é ár bhfís le haghaidh cúram príomhúil ná fís ina bhfuil na nithe seo:

  • ní gá d’aon duine táillí a íoc as cúram dochtúirí ginearálta;
  • oibríonn dochtúirí ginearálta i bhfoirne le gairmithe eile cúraim phríomhúil;
  • dírítear ar thinneas a chosc agus ar chúram struchtúrach do dhaoine ar a bhfuil riochtaí ainsealacha;
  • oibríonn foirne cúraim phríomhúil ó shaoráidí tiomnaithe;
  • leithdháiltear soláthar foirne agus cur ar fáil acmhainní ar bhonn cóimheasta chun freastal ar riachtanais a mheasúnaítear go rialta.

Mar chuid d’Árachas Sláinte Uilechoiteann, tá cúram dochtúirí ginearálta saor in aisce á thabhairt isteach againn don daonra ar fad. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil. Tá Stiúrthóireacht um Chúram Príomhúil ag FSS a dhéanann maoirseacht ar fhorbairt agus neartú an chúraim phríomhúil.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.