Othair Phríobháideacha i Leapacha Poiblí

 

Foráiltear leis an Acht Sláinte (Leasú) 2013 do tháillí a thabhairt isteach ar gach othar cónaitheach príobháideach, lena n-áirítear iad siúd a gcuirtear cóiríocht ar fáil dóibh i leapacha poiblí.

Is é an aidhm atá leis na táillí nua ná a chinntiú go n-íocann othair phríobháideacha a úsáideann leapacha poiblí in ospidéil phoiblí as na costais a bhaineann leis na seirbhísí sin a sholáthar. Tá an córas nua níos cothroime agus tá sé go hiomlán ar aon dul leis na hathruithe a theastaíonn ó árachas sláinte uilechoiteann.

Go dtí seo, ba é an cáiníocóir a d’fhóirdheonaigh go mór iad. Níor gearradh ach táille €75 in aghaidh an lae, faoi réir uastáille €750 in aghaidh na bliana.

 

 

 

Uimhir Thagartha

Catagóir Ospidéil

Táille laethúil ar sheirbhísí othar cónaitheach, sa chás go gcuirtear cóiríocht thar oíche ar fáil i seomra áitíochta aonair

Táille laethúil ar sheirbhísí othar cónaitheach, sa chás go gcuirtear cóiríocht thar oíche ar fáil i seomra iláitíochta

Táille laethúil ar sheirbhísí cás lae othar cónaitheach, sa chás nach gcuirtear cóiríocht thar oíche ar fáil.

1.

Ospidéal atá sonraithe sa Chúigiú Sceideal

€1,000

 €813

€407

2.

Ospidéal atá sonraithe sa Séú Sceideal

€8

 

 

 

TÁILLÍ IS INÍOCTHA I LEITH SEIRBHÍSÍ OTHAR CÓNAITHEACH A CHUIRTEAR AR FÁIL FAOI ALT 55 DEN ACHT SLÁINTE, 1970. Colún (1)