Comhrá Náisiúnta faoi ÁSU

Tá Páipéar Bán faoi Árachas Sláinte Uilechoiteann foilsithe ag an Roinn Sláinte. Leagtar amach go mion sa Pháipéar Bán na gnéithe den mhúnla Árachais Sláinte Uilechoitinn d’Éirinn a bheartaítear. Dá bhrí sin, soláthraítear ann mionsonraí faoi dhearadh ginearálta an mhúnla, faoin gcóras a bheartaítear le haghaidh an pacáiste caighdeánach seirbhísí a chinneadh agus na meicníochtaí maoiniúcháin don chóras.

Is bun-athchóiriú suntasach ar an gcóras sláinte é seo agus aithnímid an tábhacht a bhaineann le dul i gcomhairle go fairsing agus go cuimsitheach le gach páirtí leasmhar. Tá sé tábhachtach do thuairimí faoin mbeartas mar atá sé leagtha amach sa Pháipéar Bán a iarraidh, agus measaimid gur deis luachmhar í seo do shaoránaigh cur le beartas a fhorbairt maidir lena gcóras sláinte sa todhchaí. Ba mhaith linn, dá bhrí sin, cloisteáil ó aon duine aonar, aon ghrúpa, aon eagraíocht nó aon chomhlacht eile ar a bhfuil fonn cur leis an gcomhairliúchán maidir leis an bPáipéar Bán.

Téigh chuig an leathanach comhairliúcháin