An Páipéar Bán faoi ÁSU

Faoi ÁSU, is éigeantach a bheidh árachas sláinte agus beidh cothroime rochtana ag gach duine aonair ar bhascaed (pacáiste) caighdeánach seirbhísí cúraim phríomhúil agus ospidéil ghéarmhíochaine, lena n-áirítear seirbhísí meabhairshláinte géarmhíocháine. Beidh an córas bunaithe ar phrionsabail na dlúthpháirtíochta sóisialta, lena n-áirítear cosaint airgeadais clárú oscailte, clúdach saoil agus Rátáil Phobail. Beidh a rogha ag gach duine idir árachóirí iomaíocha, nach mbeidh cead acu árachas a dhíol a chuireann rochtain níos tapa ar fáil ar sheirbhísí a gclúdaíonn an pacáiste caighdeánach ÁSU iad. Beidh oibleagáid orthu an t-aon phacáiste seirbhísí amháin a thairiscint do chách.

Íoslódáil an Páipéar Bán anseo.

Íoslódáil Páipéar Cúlra Beartais faoin mBascaed Sláinte sa Todhchaí a Dhearadh

Íoslódáil Páipéar Cúlra Beartais faoi Acmhainní a Ardú le haghaidh ÁSU