An Cosán i dTreo ÁSU

Is ann do roinnt clocha córa atá riachtanach chun an bealach a réiteach le haghaidh ÁSU a thabhairt isteach. Tá obair ar bun faoi láthair d’fhonn dul chun cinn a dhéanamh ar na tionscnaimh sin a sholáthróidh tairbhí agus a bhrúfaidh éifeachtúlachtaí chun cinn sula gcuirfear árachas sláinte uilechoiteann chun feidhme. Ina measc tá:

Faoin mbliain 2016, tá sé beartaithe go leagfar dúshraith le haghaidh Árachas Cúram Ospidéil Uilechoiteann a thabhairt isteach:

  • Achtófar an bonn reachtach le haghaidh ÁSU.
  • Tabharfar neamhspleáchas d’ospidéil phoiblí ó FSS.
  • Tabharfar feidhm FSS um chúram a cheannach ar son othair neamhárachaithe do Ghníomhaireacht um Choimisiúnú Cúram Sláinte a oibreoidh leis an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála chun cúram a cheannach do na daoine neamhárachaithe thar an idirthréimhse seo.