Árachas Sláinte Uilechoiteann

Thug an Rialtas faoi mhórchlár athchóirithe le haghaidh an chórais sláinte, a bhfuil sé mar aidhm aige seirbhís sláinte aonsraithe a dtacaíonn Árachas Sláinte Uilechoiteann (ÁSU) léi mar a bhfuil rochtain bunaithe ar ghá agus ní amháin ar an gcumas chun íoc a sholáthar.

Ciallaíonn sé sin:

  • Go mbeidh cothroime rochtana ag an bpobal ar chúram sláinte bunaithe ar ghá agus ní ar ioncam;
  • Go mbeidh gach duine árachaithe le haghaidh pacáiste caighdeánach seirbhísí sláinte íceacha;
  • Nach mbeidh aon idirdhealú idir othair “phoiblí” agus othair “phríobháideacha”;
  • Cúram Dochtúirí Ginearálta Uilechoiteann;
  • Go gcuirfear san áireamh i gcúram ospidéil uilechoiteann iontaobhais neamhspleácha neamhbhrabúsacha agus ospidéil phríobháideacha;
  • Go mbeidh seirbhísí cúraim shóisialta lasmuigh den chóras ÁSU ach beidh siad comhtháthaithe timpeall an úsáideora;
  • Go mbeidh an córas sláinte bunaithe ar mhúnla árachóirí ilíocóirí ina bhfuil árachóirí iomaíocha;

Cliceáil ar na naisc chun tuilleadh faisnéise a fháil: