An t-ospidéal nua do leanaí

Tá ospidéal nua á thógáil againn ar son leanaí na hÉireann.

www.newchildrenshospital.ie

www.newchildrenshospital.ie

Tá sé ar an tionscadal infheistíochta caipitil is mó, is casta agus is suntasaí ar tugadh faoi i gcúram sláinte in Éirinn riamh. Tabharfaidh sé na trí ospidéal do leanaí atá ann cheana (Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, agus an tOspidéal Náisiúnta do Leanaí ag Ospidéal Thamhlachta) le chéile isteach in aon aonán amháin i gcampas amháin, a bheidh lonnaithe in aice le hOspidéal San Séamas agus le hospidéal máithreachais atá beartaithe.

Téigh chuig www.newchildrenshospital.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil.