Cumarsáid

Is féidir léamh faoi Sláinte sa Todhchaí ar an suíomh Gréasáin seo – mar aon le faisnéis faoin gcreat Éire Shláintiúil agus sábháilteacht agus cáilíocht othar.

Téigh chuig ár Liosta Beartas A-Z chun faisnéis a fháil faoi bhearta ar leith nó féach ár rannán maidir le Taighde agus Foilseacháin chun staitisticí náisiúnta agus idirnáisiúnta sláinte a léamh.  Is féidir ár reachtaíocht agus Ionstraimí Reachtúla a rochtain ansin, chomh maith le brabhsáil trínár bhfoilseacháin.

Déanaimid iarracht ár suíomh Gréasáin a choinneáil a chothroime le dáta is féidir.  Más rud é go bhfuil rud éigin ar iarraidh nó go bhfuil nasc briste ann, seol r-phost chuig webmaster@health.gov.ie leis an méid sin a chur in iúl dúinn.

Téigh chuig ár rannán Céard a Dhéanaimid chun tuilleadh faisnéise a fháil freisin!