Sláinte sa Todhchaí

I mí na Samhna 2012, d’fhoilsíomar Sláinte sa Todhchaí: Creat maidir le hAthchóiriú na Seirbhíse Sláinte 2012-2015

Leagtar amach in Future Health (Sláinte sa Todhchaí) conas a bheartaímid seirbhísí sláinte na hÉireann a athchóiriú go bunúsach. Tá sé mar sprioc againn seirbhís sláinte aonsraithe a thabhairt isteach, a dtacaíonn Árachas Sláinte Uilechoiteann (ÁSU) léi, de réir na bprionsabal um dhlúthpháirtíocht shóisialta.

Leagtar amach in Future Health (Sláinte sa Todhchaí) na bunchlocha agus na príomhghníomhaíochtaí atá ag teastáil d’fhonn an sprioc sin a bhaint amach.

Ní mór dúinn ár seirbhísí sláinte a athchóiriú toisc go bhfuil mórdhúshláin os ár gcomhair, amhail ganntanas acmhainní airgeadais, daonra atá ag dul in aois agus méadú ar líon na ndaoine ar a bhfuil galair ainsealacha ar nós diaibéitis agus galar croí.

Beidh na nithe seo a leanas ar na príomhghnéithe de na seirbhísí sláinte athchóirithe:

· cothroime rochtana ar chúram sláinte bunaithe ar ghá, agus ní ar ioncam;
· árachas uilechoiteann le haghaidh pacáiste caighdeánach seirbhísí sláinte;
· gan idirdhealú a dhéanamh idir othair “phoiblí” agus othair “phríobháideacha”;
· cúram príomhúil uilechoiteann, lena n-áirítear cúram dochtúirí ginearálta gan táillí do chách;
· cúram ospidéil uilechoiteann le hiontaobhais neamhspleácha neamhbhrabúsacha agus le hospidéil phríobháideacha

Cliceáil ar na naisc chun eolas iomlán a fháil ar Future Health (Sláinte sa Todhchaí), lena n-áirítear ÁSU, Leanann Airgead an tOthar, Cúram Príomhúil Uilechoiteann agus grúpaí ospidéal.