Sláinte Leanaí Éireann

Tá an t-ospidéal nua do leanaí ar an tionscadal infheistíochta caipitil is mó, is casta agus is suntasaí ar tugadh faoi i gcúram sláinte in Éirinn riamh. Tá sé ar an spreagthach lena gcuirfear feabhas ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí géarchúraim sláinte agus lena soláthrófar torthaí cliniciúla níos fearr do leanaí agus do dhaoine óga.

Tabharfaidh sé na trí ospidéal do leanaí atá ann cheana le chéile isteach san aon eintiteas amháin, mar atá Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, agus Ospidéal Náisiúnta na Leanaí in Ospidéal Thamhlachta.

An Comhaltas Reatha den Bhord