Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta

Cé Sinn

Is é beartas an Rialtais maidir le daoine scothaosta ná tacú le daoine maireachtáil le dínit agus le neamhspleáchas ina dteach féin agus ina bpobal féin a mhéad is féidir agus, nuair nach féidir déanamh amhlaidh, tacú le rochtain ar chúram cónaithe fadtéarmach ardchaighdeáin. Is ar sheirbhís ardchaighdeáin, a sholáthraítear dóibh siúd a dteastaíonn uathu í, a chur chun cinn sa timpeallacht is oiriúnaí atá an bhéim.

Céard a dhéanaimid

Forbraímid beartas agus déanaimid maoirseacht ar phleanáil, ar fhorfheidhmiú agus ar sholáthar seirbhíse do dhaoine scothaosta. Déanaimid tacú, nascadh agus forbairt ar straitéisí, ar thionscnaimh agus ar chomhpháirtíochtaí a fhéachann le tacaíocht a thabhairt do dhaoine scothaosta a bhfolláine fhisiciúil agus mheabhrach a choinneáil, a fheabhsú nó a bhainistiú.

Soláthraíonn FSS raon leathan seirbhísí do dhaoine atá ag dul in aois in Éirinn. Cliceáil anseo chun amharc ar na seirbhísí a chuireann sí ar fáil.

Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh faisnéis ar fáil faoi sheirbhísí agus faoi theidlíochtaí poiblí in Éirinn. Amharc ar fhaisnéis do dhaoine scothaosta anseo

Faigh tuilleadh faisnéise faoinár mbeartais do dhaoine scothaosta anseo.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach Barry Murphy

Príomh-Oifigeach Chúnta Mairéad Creed, Angela Noonan, Patricia Lee

Ard-Oifigigh Feidhmiúcháin/Oifigigh Riaracháin Dave Walsh, Mary Saunderson, Caroline Fitzpatrick, Pauline O’Connor

Fón 01-6354000