Séanadh

Ní ghlacaimid le dliteanas dlíthiúil ná le haon dliteanas eile as míchruinneas, botún, míshonrú ná earráid ar bith eile de cibé cineál atá istigh anseo.

Leis seo, séanaimid dliteanas i leith na n-ábhar thuasluaite go foirmiúil. Is de chineál comhdhlúite agus ginearálta amháin atá an fhaisnéis sa suíomh seo agus is féidir í a athrú ó am go chéile. Níor cheart bheith ag brath uirthi agus uirthi amháin agus cearta dlíthiúla nó cinntí eile á gcinneadh. Ba cheart duit dul i dteagmháil linn d’fhonn aon fhaisnéis ar mian leat bheith ag brath uirthi a fhíorú. Rinneamar dianiarracht cóipcheart nó ceart intleachtúil eile a chur i leith an té ar leis é le ceart sa chás go raibh sé iomchuí déanamh amhlaidh. Sa chás go dtugtar eolas dúinn go ndearnadh aon chur i leith a chailleadh nó a ligean thart, déanfaimid é a cheartú agus a shlánú ar shlí eile.