Sábháilteacht Bhia agus Sláinte Chomhshaoil

Céard a dhéanaimid

Ó thaobh sábháilteacht bhia de, cinntímid go bhfuil creat dlí, beartais agus struchtúir ábhartha atá cuí i bhfeidhm chun gur féidir na caighdeáin is airde sábháilteachta bia a bhaint amach; lena n-áirítear rannchuidiú a dhéanamh maidir le beartas ar leibhéal AE agus idirnáisiúnta. Tabhair cuairt ar ár leathanach beartais le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Ó thaobh Sláinte Chomhshaoil de, oibrímid le gníomhaireachtaí eile, de réir mar is cuí, chun cabhrú le sláinte agus le sábháilteacht an phobail mhóir a chosaint ar na tosca comhshaoil sin ar féidir leo drochthionchar a imirt ar shláinte an duine.

Táimid freagrach as beartas agus as reachtaíocht maidir le cosaint ainmhithe a úsáidtear chun críocha eolaíochta, lena n-áirítear Treoir 2010/63/AE ón AE. Sa chomhthéacs sin, ba cheart a thabhairt faoi deara gurb é Bord Leigheasra na hÉireann an tÚdarás Inniúil i ndáil le reachtaíocht sa réimse sin. Tá tuilleadh faisnéise faoi sin ar fáil ó: http://www.imb.ie/EN/Veterinary/Scientific-Animal-Protection.aspx

Táimid freagrach as achtú an Bhille Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine 2013), as tosach feidhme an Bhille agus as tabhairt isteach Rialacháin an Bhille. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Déan teagmháil le

Príomh-Oifigeach Gregory Canning
Príomh-Oifigeach Cúnta David Maguire
Príomh-Oifigeach Sláinte   Chomhshaoil Siobhán McEvoy
Ard-Oifigigh Feidhmiúcháin Gary Connolly
Bríd O’Higgins
Michael Murray
Fón 01-6354000
R-phost food_unit@health.gov.ie