Soláthraithe cúram sláinte a cheadúnú

Chun tacú le gealltanas a tugadh i gClár an Rialtais do chóras náisiúnta ceadúnaithe a thabhairt isteach, tá an Roinn ag obair faoi láthair ar thograí reachtaíochta a bhaineann le creat ceadúnaithe a fhorbairt d’áiseanna cúram sláinte agus d’áiseanna chúraim shóisialta.

Forálfar i gcreat den sórt sin do chóras éigeantach ceadúnaithe a bhunú do sholáthraithe cúram sláinte poiblí agus príobháideach agus do sholáthraithe cúraim shóisialta. Is é an aidhm a bheidh leis an gcóras ná feabhas a chur ar shábháilteacht othar trína chinntiú nach n-oibreoidh soláthraithe faoi bhun caighdeán a chuirfear i bhfeidhm ar bhealach comhsheasmhach córasach.

Tá tograí reachtaíochta go maith chun cinn faoi láthair agus cuirfear iad faoi bhráid an Aire lena gceadú roimh i bhfad d’fhonn ceadú an Rialtais a fháil chun Scéim Ghinearálta agus Cinn den Bhille a fhoilsiú.