Gníomhaireacht um Shábháilteacht Othar a Chur ar Bun

Tá breithniú á dhéanamh ar Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Othar a chur ar bun i gcomhthéacs an athchóirithe straitéisigh atá á dhéanamh ar na seirbhísí sláinte agus na mbeart atá á ndéanamh ar mhaithe le sábháilteacht othar – seirbhísí tathanta agus seirbhísí gaolmhara ina measc – a neartú laistigh d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.