An Tionscnamh Tús Áite do Shábháilteacht Othar

Patient Safety Logo

 

Is ionann an tionscnamh Tús Áite do Shábháilteacht Othar agus tionscnamh ardú feasachta trína ndearbhaíonn eagraíochtaí cúram sláinte a dtiomantas leanúnach do shábháilteacht othar a áirithiú. Agus páirt á glacadh acu sa tionscnamh sin, tiomnaíonn daoine iad féin d’fheabhas a chur ar shábháilteacht agus ar cháilíocht seirbhísí cúram sláinte. Tá sé beartaithe go spreagfaidh an tiomantas sin athrú dearfach i leith sábháilteacht othar. Is é a ghabh leis an mbrandáil fhoriomlán ná lógó nua ‘Tús Áite do Shábháilteacht Othar’ agus seoladh suíomh Gréasáin nua.

Tionóladh an 3ú Comhdháil Náisiúnta um Shábháilteacht Othar an 24 Bealtaine 2013 in Ionad Comhdhála Pháirc an Chrócaigh agus bhí breis agus 300 toscaire i láthair. Tionólfar an 4ú Comhdháil i bPáirc an Chrócaigh arís eile an 7 Samhain 2014.