Sábháilteacht agus Cáilíocht Othar

Ceann dár bpríomhthosaíochtaí is ea sábháilteacht agus cáilíocht othar. Tá sí ina cuid dhílis dá ndéanann gach duine sna seirbhísí sláinte.

Beidh sé ina eochairthosaíocht a chinntiú gur i bhfeidhm ar fud chur chun feidhme an phróisis athchóirithe a fhanfaidh na córais agus na struchtúir atá ag teastáil chun sábháilteacht othar a chur chun cinn agus a áirithiú.

Téigh chuig www.patientsafetyfirst.ie, an suíomh Gréasáin le haghaidh ár dtionscnaimh um shábháilteacht othar a fheabhsú inár seirbhísí sláinte.

In 2010, bunaíodh an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil, d’fhonn cur ar fáil a dhéanamh ar chreat maidir le formhuiniú náisiúnta na dtreoirlínte cliniciúla agus ar iniúchadh chun cúram othar, bíodh sé poiblí nó príobháideach, a bharrfheabhsú laistigh de chóras sláinte na hÉireann. Faigh tuilleadh faisnéise faoi éifeachtacht chliniciúil anseo.

Stiúrthóireacht um Shábháilteacht agus Cáilíocht Othar ag FSS agus oibrímid go dlúth leis an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) ar raon saincheisteanna maidir le sábháilteacht othar.