Rialachas – CNÉC

Bhunaigh an tAire Sláinte an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC) i mí Mheán Fómhair 2010.  Tá sé faoi chathaoirleacht ag an Ollamh Hilary Humphreys.

Amharc ar Théarmaí Tagartha CNÉC agus ar a Bhallraíocht. Tá Modh Oibre agus beartas ar choinbhleacht leasa ann lena rialaítear Baill de CNÉC.

Tagann CNÉC le chéile ceithre huaire ar a laghad in aghaidh na bliana. Tá miontuairiscí achoimre ar a chuid cruinnithe á bpostáil anseo ón mbliain 2014 i leith. Foilsíonn CNÉC Tuarascáil Bhliantúil ar a chuid gníomhaíochtaí: 2013, 2014.

Féach ar an gcáipéis Prioritisation of National Clinical Guidelines (Treoirlínte Náisiúnta Cliniciúla a Chur in Ord Tosaíochta) (Márta 2015) agus ar an gcáipéis Framework for Endorsement of National Clinical Guidelines (Creat maidir le Treoirlínte Náisiúnta Cliniciúla a Fhormhuiniú) (Aibreán 2015) chun amharc ar an dóigh a gcuireann CNÉC treoirlínte in ord tosaíochta agus ar an dóigh a ndearbhaíonn sé iad ó thaobh cáilíochta de. Reáchtálamar comhairliúchán poiblí ar an dóigh a gcuirimid Treoirlínte Náisiúnta Cliniciúla in ord tosaíochta. Is féidir an tuarascáil ar an gcleachtadh sin a léamh anseo.

Tá sonraí faoi Shiompóisiam Bliantúil CNÉC ar fáil sa rannán Acmhainní agus Foghlama.