Foilseacháin

Úsáid Cannabais chun Críocha Leighis

Is do ghairmithe cúram sláinte, othair agus daoine eile ar spéis leo tuilleadh faisnéise a fháil maidir le húsáid cannabais chun críocha leighis atá an fhaisnéis seo a leanas. Pléifear inti an rochtain atá ann faoi láthair, agus an rochtain atá beartaithe a chur ar fáil, ar chóireáil fhéideartha cannabais agus déanfar cur síos inti ar an stádas atá ag cannabas sa dlí agus sa bheartas.  Déanfar cur síos inti freisin ar ról an Aire Sláinte i dtaca le rochtain ar úsáid cannabais chun críocha leighis, mar a fhoráiltear dó sna hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí 1977-2016 agus ar aon dul leis an tsainchomhairle chliniciúil agus eolaíoch.

Ní thagraítear sa doiciméad seo ach d’úsáid cannabais chun críocha leighis. Maidir le nithe eile a bhaineann le cannabas, lena n-áirítear úsáid áineasa, díchoiriúlú, taighde nach taighde leighis é, déanamh, cannabas a fhás/a tháirgeadh nó aon nithe eile a bhaineann le cannabas, ba cheart iad a mheas a bheith leithleach agus ar leithligh ón bhfaisnéis thíos.

Úsáid Cannabais chun Críocha Leighis