Foilseacháin

Tuarascáil Lár-Bliana Sláintecare 2019

Slaintecare-Mid-Year-Report-2019Tugtar breac-chuntas i dTuarascáil Lár-Bliana Sláintecare ar an dul chun cinn a rinneadh sa chéad sé mhí de 2019, le beagnach 100% de na gníomhaíochtaí ag dul ar aghaidh mar a bhíothas ag súil leis i bPlean Gníomhaíochta 2019.

Tá 84 sprioc insroichte san iomlán sa chéad leath de 2019 agus tá 82 (98%) díobh sin ar an gcúrsa ceart. Rinneadh dul chun cinn le miondhúshláin ar dhá cheann (2%) agus táthar ag súil go mbainfidh na tionscadail seo amach fuílleach na spriocanna insroichte faoi dheireadh na bliana.

Leagann Plean Gníomhaíochta Sláintecare amach tréimhsí ama mionsonraithe le haghaidh 239 sprioc insroichte atá le cur chun cinn in 2019 mar an chéad bhliain i gcur i bhfeidhm fís Sláintecare, agus bunaítear go daingean cur chuige clárúil maidir le seachadadh na Straitéise Sláintecare.

Soláthróidh Sláintecare seirbhís sláinte agus cúraim shóisialta a fhreastalaíonn ar riachtanais ár ndaonra agus a mheallann agus a choinníonn scoth na ngairmithe cúram sláinte, scoth na mbainisteoirí agus an fhoireann is fearr. Thar thréimhse deich mbliana, soláthróimid seirbhís sláinte uilíoch a thairgeann an cúram ceart, san áit cheart, ag an am ceart, le béim thosaíochta ar sheirbhísí príomhúla agus pobail a fhorbairt laistigh de chomhthéacs beartais náisiúnta. Foilsíodh Plean Gníomhaíochta Sláintecare do 2019 níos luaithe i mbliana.