Foilseacháin

Tuarascáil Deiridh maidir leis an tSamhail Chúraim Bhreisithe

Cuireadh an tSamhail Chúraim Bhreisithe le chéile trí úsáid a bhaint as an bhfianaise agus an fhoghlaim a d’eascair as cur chun feidhme an Chreata um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta agus Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta.

Leagtar amach sa Tuarascáil samhail chúraim nua d’othair in ospidéil ghéarmhíochaine a dteastaíonn cúram tiomnaithe duine le duine nó ‘cúram breisithe’ uathu. Is í foireann shainoilte Cúntóirí Cúram Sláinte a sholáthróidh an cúram breisithe, le tacaíocht ó na haltraí ar an mbarda agus ó altraí sinsearacha ar fud an ospidéil.

Tugtar cúram breisithe d’othair atá trína chéile, a bhfuil athrú tagtha ar a gcognaíocht nó ar a n-iompraíocht nó a bhfuil tinneas meabhairshláinte neamhghéar orthu. I bhformhór na gcásanna, is chun titimí, mearbhall agus suaitheadh a chosc a theastaíonn cúram breisithe ó othair.

Léigh an doiciméad An tSamhail Chúraim Bhreisithe – Tuarascáil Deiridh 2019 anseo.