Foilseacháin

Tuarascáil chuig an Aire Sláinte ar mheastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin ón 1 Iúil 2016 go dtí an 30 Meitheamh 2017 lena n-áirítear comhairle i dtaobh Creidmheasanna um Chothromú Fiontar (Leasaithe)

D’iarr an tAire Sláinte go gcuireadh an tÚdarás Árachas Sláinte tuarascáil faoi bhráid an Aire faoi Alt 7E den Acht um Árachas Sláinte, 1994. Cuimsíonn an tuarascáil:

  • Meastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin don tréimhse ón 1 Iúil 2016 go dtí an 30 Meitheamh 2017,
  • Nithe a bhaineann le feidhmiú gnó aracháis sláinte, a cheapann an tÚdarás gur cheart a chuir ar shúile anAire,
  • Moltaí an Údaráis maidir le méid na gcreidmheasanna um chothromú fiontar agus dleacht stampála a bheadh oiriúnach agus aird chuí á tabhairt ar na critéir mar a leagtar amach in Alt 7E(1)(b) den Acht.

Tuarascáil chuig an Aire Sláinte ar mheastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin ón 1 Iúil 2016 go dtí an 30 Meitheamh 2017 lena n-áirítear comhairle i dtaobh Creidmheasanna um Chothromú Fiontar (Leasaithe)