Foilseacháin

Tuarascáil ar na fionnachtana ón gcomhairliúchán poiblí ar sheirbhísí cúram baile

Osclaíodh an comhairliúchán an 6 Iúil 2017 agus dúnadh an 2 Deireadh Fómhair 2017 é. Ba é an aidhm a bhí leis bonn eolais a chur faoin obair ar scéim reachtúil agus córas rialála a fhorbairt do sheirbhísí cúram baile. Fuarthas níos mó ná 2,600 freagra san iomlán ó dhaoine aonair agus ó eagraíochtaí geallsealbhóirí. Is í an Institiúid um Shláinte Phoiblí in Éirinn a d’ullmhaigh an tuarascáil ar na fionnachtana ón gcomhairliúchán poiblí.

Tuarascáil ar na fionnachtana ón gcomhairliúchán poiblí ar sheirbhísí cúram baile