Foilseacháin

Tuarascáil ar an bPróiseas Comhairliúcháin Phoiblí ar Thograí le haghaidh Bille um Fhíocháin Dhaonna

Thionóil an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí ón 28 Lúnasa 2017 go dtí an 9 Deireadh Fómhair 2017 chun tuairimí a lorg ón bpobal agus ó gheallsealbhóirí tábhachtacha maidir leis an mBille beartaithe um Fhíocháin Dhaonna. Leagtar amach sa tuarascáil seo na tuairimí agus na moltaí uathu siúd a chomhlánaigh ceistneoirí nó a rinne aighneachtaí chuig an Roinn Sláinte maidir leis an reachtaíocht bheartaithe nua.

Tuarascáil ar an bPróiseas Comhairliúcháin Phoiblí ar Thograí le haghaidh Bille um Fhíocháin Dhaonna