Foilseacháin

Straitéis d’Oifig an Phríomhoifigigh Altranais 2015-2017

Leagtar amach sa Straitéis Fís, Misean agus Luachanna na hOifige. Leagtar béim inti freisin ar na Cuspóirí Straitéiseacha atá ag an Oifig go dtí deireadh na bliana 2017, is iad sin:

  • Sain-ionchur agus saintreoir beartais a thabhairt chun tacú le tosaíochtaí an rialtais agus chun infheistíocht phoiblí sa chóras sláinte a bharrfheabhsú;
  • An ról atá ag altraí agus ag cnáimhsigh a neartú ar mhaithe le scóip an chleachtais a bharrfheabhsú ar fud na seirbhíse sláinte;
  • Cur le táirgiúlacht, le cobhsaíocht, le cumas agus le hinniúlacht altraí agus cnáimhseach agus an méid sin a thaispeáint trí leas a bhaint as sonraí láidre;
  • Altraí agus cnáimhsigh a chumasú a bheith ina gcomhpháirtithe iomlána i gcúram sláinte a dhearadh agus a fheabhsú trí fheabhas a chur ar cheannaireacht, ar inniúlacht agus ar na deiseanna a bhíonn ar fáil.

Straitéis d’Oifig an Phríomhoifigigh Altranais 2015-2017