Foilseacháin

Sláintecare Plean Gníomhaíochta 2019

Tugtar cuntas i bPlean Gníomhaíochta Sláintecare 2019 ar an gcur chuige a ghlacfar chun Sláintecare a sholáthar agus chun garspriocanna a bhaint amach faoi dheireadh 2019.

Cumasóir bunúsach i bhfís Sláintecare a sholáthar chun seirbhísí athchóirithe sláinte agus cúraim shóisialta a sholáthar in Éirinn atá sa Phlean Gníomhaíochta, a d’fhorbair an Oifig um Chur i bhFeidhm Chlár Sláintecare.

Cliceáil anseo chun Plean Gníomhaíochta Sláintecare 2019 a léamh nó a íoslódáil.