Foilseacháin

Scéim Ghinearálta an Bhille um Fhíocháin Dhaonna (Trasphlandú, Scrúduithe Iarbháis, Scrúduithe Anatamaíocha, agus Taispeáint Phoiblí)

Déanfar na nithe seo a leanas leis an mBille:

• baint, coinneáil, stóráil, úsáid agus diúscairt fíochán daonna ó dhaoine éagtha a rialáil;
• coinníollacha ginearálta a sholáthar maidir le baint, deonú agus úsáid orgán agus fíochán ó dhaoine éagtha agus ó dhaoine beo chun críocha trasphlandaithe;
• foráil a dhéanamh do chóras toilithe rogha an diúltaithe le haghaidh deonú orgán agus do chlár gaolmhar a thabhairt isteach; agus
• foráil a dhéanamh do dheonú altrúíoch neamhthreoraithe duán.

Léigh Scéim Ghinearálta an Bhille um Fhíocháin Dhaonna (Trasphlandú, Scrúduithe Iarbháis, Scrúduithe Anatamaíocha, agus Taispeáint Phoiblí) anseo