Príomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn 2017

Tá léargas le fáil dúinn sa chur síos i bPríomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn ar na treochtaí atá ann maidir le déimeagrafaic, le sláinte daonra, le cúram ospidéil agus príomhúil agus le fostaíocht agus caiteachas sa tseirbhís sláinte. Seo é an deichiú eagrán den treoir thagartha áisiúil seo, treoir ina léirítear treochtaí suntasacha maidir le … Continue reading Príomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn 2017