Foilseacháin

Príomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn 2017

Tá léargas le fáil dúinn sa chur síos i bPríomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn ar na treochtaí atá ann maidir le déimeagrafaic, le sláinte daonra, le cúram ospidéil agus príomhúil agus le fostaíocht agus caiteachas sa tseirbhís sláinte.

Seo é an deichiú eagrán den treoir thagartha áisiúil seo, treoir ina léirítear treochtaí suntasacha maidir le sláinte agus le cúram sláinte le deich mbliana anuas, lena n-áirítear stádas daonra agus sláinte, maille le treochtaí maidir le soláthar seirbhíse. Tá in eagrán na bliana táblaí, léarscáileanna agus graifí nua maidir le roinnt topaicí sonracha nó maidir le cásanna ar cuireadh sonraí nua ar fáil.

Príomh-Threochtaí um Shláinte in Éirinn 2017