Foilseacháin

Plean Sceidealaithe um Rochtain ar Chúram

Leagtar amach sa phlean seo chun cúram a fheabhsú d’othair atá ag fanacht le cúram sceidealta i 2019 trí amanna ama a laghdú
d’oibríochtaí agus nósanna imeachta ospidéil agus ceapacháin d’othair sheachtracha.