Foilseacháin

Plean Náisiúnta na hÉireann maidir le Galair Neamhchoitianta 2014-2018

Plean Náisiúnta na hÉireann maidir le Galair Neamhchoitianta 2014-2018Creat beartais cineálach le haghaidh tearcghalar. Tá raon leathan aige agus baineann sé le gach tearcghalar. Is féidir gurb ionann iad agus 8,000 galar a théann i bhfeidhm ar na milliúin saoránach den AE. Beartaítear leis an gcreat beartais sin cur chuige comhcheangailte lenár gcomhpháirtithe san AE agus i dTuaisceart Éireann chun daoine ar a bhfuil tearcghalair a dhiagnóisiú agus cóireáil a chur orthu. Ní mór dúinn doimhniú a dhéanamh ar naisc le saoráidí agus le hinstitiúidí i dtíortha eile ina bhfuil fáil ar shainseirbhísí nach bhfuil fáil orthu in Éirinn. Tugtar mionléiriú sa phlean ar rannpháirtíocht na hÉireann i Líonraí Tagartha Eorpacha. Is éard atá i gceist iontu eolas agus saineolas a líonrú trí ionaid tagartha agus trí fhoirne saineolaithe. Leagtar béim ar na naisc sin sa tuarascáil chun aghaidh a thabhairt ag leibhéal náisiúnta agus ag leibhéal Eorpach ar an gcúram a thugtar d’othair ar a bhfuil tearcghalair. Íoslódáil an tuarascáil anseo