Foilseacháin

Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/ Chás Lae 2018

Ceann de phríomhchuspóirí an Rialtais is ea amanna feithimh a fheabhsú le haghaidh gnáthaimh ospidéil.

Tá an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) tar éis an Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae don bhliain 2018 a chur le chéile.

Sa bhliain 2018, soláthróidh FSS 1.14 milliún ceann de ghnáthaimh roghnacha othar cónaitheach agus chás lae. Cisteoidh NTPF 20,000 gnáthamh cóireála othar cónaitheach/cás lae agus 4,000 Ionscópacht ar an gConair Ghastraistéigeach.

Agus aird á tabhairt ann ar an ngníomhaíocht ar thaobh NTPF agus FSS araon sa bhliain 2018, agus ag brath ar an leibhéal éilimh i measc othar, tuartar sa Phlean Gníomhaíochta don bhliain 2018:

  • go laghdófar an líon foriomlán othar atá ar an liosta feithimh go níos lú ná 70,000 duine faoi dheireadh na bliana, ar laghdú é a bheidh ag brath go háirithe ar an líon othar nua sa bhliain;
  • go dtairgfear cóireáil sa bhliain 2018 do gach othar atá oiriúnach go cliniciúil do sheachfhoinsiú agus atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le gnáthamh ardéilimh*;
  • go laghdófar an líon othar atá ag feitheamh le hionscópacht ar an gconair ghastraistéigeach ó 17,600 duine ag deireadh na bliana 2017.

*Catarachtaí, Athsholáthairtí Cromáin agus Glúine, Féitheacha Borrtha, Céislíneachtóimí, Cisteascópachtaí, Angagraim Chorónacha, Loit a Eisceadh, Ionscópachtaí ar an gConair Ghastraistéigeach

Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/ Chás Lae 2018