Foilseacháin

Nóta faisnéise maidir leis an gcomhairle dlí a fuarthas ar na roghanna a bhaineann le Reifreann ar Airteagal 40.3.3 den Bhunreacht

Chuir an Roinn Sláinte an nóta faisnéise seo le chéile chun míniú a thabhairt ar na cúiseanna dlíthiúla a bhí taobh thiar den chur chuige a glacadh i leith an Bunreacht a leasú. Tá súil againn go n-úsáidfear an nóta faisnéise chun bonn eolais a chur faoin díospóireacht ar na saincheisteanna lena mbaineann.

Nóta faisnéise maidir leis an gcomhairle dlí a fuarthas ar na roghanna a bhaineann le Reifreann ar Airteagal 40.3.3 den Bhunreacht